Eerste burgerslachtoffers

van de Tweede Wereldoorlog

BEMANNING VAN MOTORSCHIP NEELTJE OMGEKOMEN

Als gevolg van krijgshandelingen zijn in Nederland ook veel burgerslachtoffers gevallen. Bij het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 kwamen naar schatting 600 burgers om het leven. In vuurgevechten met oprukkende Duitse militairen worden op vele plaatsen burgerslachtoffers gemeld. In de vroege ochtend van 10 mei 1940 is de bemanning van het motorschip Neeltje, dat “op het verkeerde moment” over de Maas bij Boxmeer voer, omgekomen.

LEES HET HELE BERICHT

PROCLAMATIE VAN KONINGIN WILHELMINA

mijn volk,
Nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen, en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in den afgeloopen nacht door de Duitsche weermacht, zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons land gedaan, dit niettegenstaande de plechtige toezegging, dat de neutraliteit van ons land zou worden ontzien, zoolang wij haar zelf handhaafden.

Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorbeeldlooze schending van de goede trouw en de aantasting van wat tusschen beschaafde Staten behoorlijk is.

Ik en Mijn Regeering zullen ook thans onzen plicht doen. Doet gij den uwe, overal en in alle omstandigheden, ieder op plaats waarop hij gesteld is, met de uiterste waakzaamheid en met de innerlijke rust en overgave, waartoe rein geweten u in staat stelt.

Den Haag 10 mei.

Schutters in Kazemat aan de Maas

Verhaal Bert van Kempen

DE HELDEN VAN DE LOOPGRAAF

De loopgraaf bij kilometerpaal 150 aan de Maas bij Boxmeer was het toneel van een manhaftige verdediging tegen de Duitsers in mei 1940. In de morgen bij het ochtendgloren van vrijdag 10 mei overrompelden Duitse troepen o.a. de grensovergangen bij Siebengewald en Ven Zelderheide. Over de Hommersumse weg naderden zij Heijen, staken de weg Nijmegen-Venlo over en stonden vrijwel onmiddellijk aan de oever van de Maas.

LEES HET HELE BERICHT